• Tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế) 
  • Tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tour Inbound: 028 3932 6776

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp Công ty, số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung Đại hội: Theo chương trình họp đính kèm.

Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/06/2020. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.         

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h00 ngày 23/06/2020 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

                  Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

                 Địa chỉ: Số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

                  Điện thoại: (84-028) 3932 6776          Fax: (84-028) 3932 6775

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty:

Phần 1

Phần 2

Trân trọng ./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                      CHỦ TỊCH

(đã ký) 

                                                                                                            Trần Anh Tuấn 

Chia sẻ:
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn tour nội địa: 0903 13 6769 (Mr. Nam)
  • Tư vấn tour nước ngoài: 0968 325 898 (Ms. Huế)